ประวัติสถานี

ประวัติของสถานีตำรวจภูธรหนองนาคำ

ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 31 มีนาคม  2537 เรื่องแบ่งเขตท้องที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองนาคำ  ประกาศว่า  เนื่องด้วยท้องที่อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น มีอาณาเขตกว้างขวางและมีพลเมืองมาก ท้องที่บางตำบลอยู่ห่างไกลจากอำเภอ เจ้าหน้าที่ออกตรวจตราดูแลไม่ทั่วถึง สภาพท้องที่โดยทั่วๆไปเชื่อว่าจะเจริญต่อไปในภายหน้า
ฉะนั้นเพื่อประโยชน์ในด้านการปกครองและอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 64 
และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะการปกครอง
ท้องที่พุทธศักราช  2457  กระทรวงมหาดไทย
จึงแบ่งเขตท้องที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองนาคำมีอาณาเขตปกครอง
 รวม 3 ตำบล คือ ตำบลกุดธาตุ ตำบลบ้านโคก
และตำบลขนวน ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอที่ตำบลบ้านโคก 
ให้อยู่ในเขตปกครองของอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ตั้งแต่วันที่ 30  เมษายน 25537 เป็นต้นไป
วันที่ 2 พฤษภาคม 2537 คือวันเปิดทำการวันแรกของสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอหนองนาคำ
ใช้อาคารสถานีตำรวจภูธรตำบลเป็น อาคารที่ทำการชั่วคราว อาคารสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านโคก
ยังไม่มีการบรรจุกำลังไปประจำ ใช้เป็นที่พักสายตรวจสถานีตำรวจภูธรภูเวียง เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ตั้งอยู่ที่บ้านหนองนาคำ  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านโคก กิ่งอำเภอหนองนาคำ  ติดทางหลวงหมายเลข 2133  ถนนสายภูเวียง – ศรีบุญเรือง
 ตรงหลักกิโลเมตรที่ 17  ข้าราชการตำรวจชุดบุกเบิกที่มาบรรจุประจำครั้งแรก เป็นนายตำรวจ 3 นาย ชั้นประทวนและพลตำรวจ 21 นาย
 ปี พ.ศ. 2539  กรมตำรวจ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจหลังใหม่ รวมถึงบ้านพักหัวหน้าสถานีตำรวจ
 บ้านพักรองสารวัตร และเรือนแถวชั้นประทวน
 อาคารสถานีตำรวจหลังใหม่รวมถึงสิ่งปลูกสร้างในที่ดินสาธารณะ(ป่าช้าบ้านหนอง นาคำ) ที่ประชาชนพร้อมใจยกให้เป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 16 ไร่
 ติดทางหลวงมายเลข 2133  ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 16 ถนนสายภูเวียง – ศรีบุญเรือง อยู่ด้านทิศตะวันออกของถนน
 เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้ย้ายที่ทำงานจากสถานีตำรวจที่ทำการชั่วคราว ไปยังสถานีตำรวจหลังใหม่ เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  2540 เป็น 
  ต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>