ร่วมตั้งจุดตรวจจุดสกัด กวดขันวินัยจราจร ควบคุมการก่อเหตุอาชญากรรมการเคลือนย้ายแรงงานผิดกฏหมาย อาวุธสงคราม ยาเสพติดและสิ่งผิดกฏหมาย

วันนี้ (18 พ.ค. 58)

Read more

ตั้งจุดตรวจจุดสกัด กวดขันวินัยจราจร ควบคุมการก่อเหตุอาชญากรรมการเคลือนย้ายแรงงานผิดกฏหมาย อาวุธสงคราม ยาเสพติดและสิงผิดกฏหมาย

สภ.หนองนาคำวันนี้ 11

Read more